Драматургот Мира Мухоберац ненадејно почина во Загреб на 63 -годишна возраст. Од страницата на театарот „Мала сцена“ пренесуваме богата биографија на оваа театарска жена.

Во родниот Дубровник, живеејќи во семејство на интелектуалци, професори, уметници, спортисти и новинари особено поврзани со театарот, Мира Мухоберац завршува основно училиште, гимназија и училиште за музика, танц и балет, сите со просек од 5,0, и интензивно тренира пливање, освојувајќи ги првите места на национални и меѓународни натпревари за Пливачки клуб Јужно од Дубровник, во статус на врвен спортист.

Редовно, од најраното детство, тaa тренира гимнастика, во тинејџерски години и ракомет. Во исто време, постојано e вклученa во актерство, драматургија и режија во Мали Марин Дрчиќ и во други театри и групи, танц, балет, јавни перформанси во изведувачки уметности, учење странски јазици, новинарство, уредување весници и списанија. Учествува на натпревари и освојува награди по математика, физика, хемија, биологија, историја, географија, пинг -понг, гимнастика, ролери, танц, пливање, хрватски и странски јазици (награда на француската влада за најдобро познавање на француски јазик).

Во Загреб дипломираше на Академијата за театар, филм и телевизија (во областа на драматургијата стана првиот дипломиран драматург во Хрватска) и Филозофскиот факултет (двата факултети со одличен просек – 5,0), двата факултети како првак во генерацијата. Веднаш потоа се запиша на Филозофскиот факултет во Загреб и заврши постдипломски студии (литература, книжевна теорија), со просек од 5,0, а на истиот факултет, со просек од 5,0, ги заврши докторските студии (театрологија- Хрватска култура). Завршува докторат по театрологија-драматургија на Универзитетот Чарлс во Прага, паралелно со студиите по боемски студии.

Од дванаесетгодишна возраст, објавува есеи во весници, списанија, публикации и медиуми (Пролог, Нови Пролог, Дубровник, Република, Форум, Хрватско слово, ХРТ, Вијенац, Вјесник, Вечерњи лист, Казалиште, Глумиште, Хрватско глумиште , Могушнисти….), Трактати и други текстови од областа на литературата, театарот, културата и уметноста, театарот и литературната критика (до денес повеќе од осум илјади).

Таа пишува и уредува книги (коавтор на самата себе) од областа на хрватската и светската литература, теорија на книжевност, драма и театар, драматургија и театрологија, етнологија и фолклор, методологија, образование (досега повеќе од педесет). Подготвува книги од постара и понова хрватска и светска литература, театарски монографии, репертоарни книги, книги за драматуршки и театарски феномени. Уредува списанија (пр. Пролог, Нови Пролог, Дубровник, Мим), весници (на пр. Казалине новини, список на Дубровачки, уредува литература во Вијенац) и публикации (монографии, брошури, програмски брошури), телевизиски и радио емисии, театарски книги и програми и во сите тие учествува и во авторски текстови.

Таа е ко-основач на куќата „Марин Дрчиќ“ во Дубровник, член на Управниот одбор на куќата „Марин Дрчиќ“ од нејзиното основање и ко-основач на наградата „Златен печат“ на Дршиќ.